ЦДГ 28 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Съобщения

Съобщение

Уважаеми родители,
уведомяваме Ви, че на 21.06.2018 г. /четвъртък/ от 17.00 ч. , в Салона на детската градина ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца / набор 2015 г./. Уважаеми родители, във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви предоставяме телефон и електронен адрес за подаване на сигнали : 0800 10 112; obhvat@mon.bg


Уважаеми родители, във връзка с разработения Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на вниманието Ви Списък с лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, както и информация за същността на всеки един вид социална услуга.                                                                  Съобщение
На 13.06.2017 г., от 17.00ч.  в Салона на детската градина ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца /набор 2014 г./.


Уважаеми родители, предоставяме Ви линка от сайта на Община Варна за прием в детските градини.- https://dg.is-vn.bg

Съобщение
ДГ "Карамфилче" обявява 1 свободно място за деца, родени 2012 г. Заявления се приемат до 09.03.2018 г., в канцеларията на детската градина.

Съобщение
ДГ "Карамфилче" обявява 2 свободни мяста за деца, родени 2016 г.; 13 свободни места за деца, родени 2015 г.; 7 свободни места за деца, родени 2014 г. и 13 свободни места за деца, родени 2013 г. Заявления се приемат в канцеларията на детската градина от 8.00 ч. до 16.00 ч. в делнични дни. Приемът ще се осъществи по входящ номер.

Важно съобщение
Уважаеми родители, от днес Регистъра за кандидатстване за детска градина е отворен и сме обявили свободните места. Заявленията за прием подавайте on-line от 12.08. до 16.08.2019 г. Заявления по входящ номер в детската градина се приемат само за деца, родени 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители, на 27.08.2019 г./вторник/ от 17 ч. в двора на детската градина, ще се състои родителска среща с родителите на децата, родени 2016 г.

Покана Събрание ОС към ДГ10.PDF-000240.pdf 11/06/2019 Изтегли
Правилник_OС-000241.pdf 11/06/2019 Изтегли
Приложение 1 - Карта на услугите-000257.pdf 11/06/2019 Изтегли
Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги-000258.pdf 11/06/2019 Изтеглиградини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+