ЦДГ 28 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Правилници


ЕТИЧЕН КОДЕКС


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №10 "КАРАМФИЛЧЕ"
 
 
Допълнен и изменен през месец септември 2016 г.

П Р А В И Л Н И К
З А    В Ъ Т Р Е Ш Н И Я
Р Е Д /РОДИТЕЛИ/

Утвърден със Заповед № 452 / 13.09.2013г.
Допълнен през м. ноември 2013г.
Допълнен през м. януари 2014г.
Допълнен и изменен през м. септември 2014гpravilnik-vatreshen-red-000020.pdf 14/06/2015 Изтегли
Правилник дейност ДГ 10-000254.pdf 12/06/2017 Изтегли
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ10 КАРАМФИЛЧЕ 16_17-000255.pdf 19/06/2017 Изтегли
вatreshni_pravila_taksi_2018-00491.pdf 19/10/2018 Изтегли
пravilnik_za_vatreshniya_trudov_red__18_19_nov-00492.pdf 19/10/2018 Изтегли
правилник_дейност_2018-00493.pdf 19/10/2018 Изтегли
vatreshni_pravila-detska_gradina_10_karamfilche-zzld-00494.pdf 19/10/2018 Изтегли

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+