ЦДГ 28 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА-000112.pdf 22/02/2016 Изтегли
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ-000325.pdf 07/11/2017 Изтегли
вatreshni_pravila_зоп-00569.pdf 17/01/2019 Изтегли
вatreshni_pravila_profil_na_kupuvacha-00591.pdf 20/03/2019 Изтегли

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+