Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА-000112.pdf 11/06/2019 Изтегли
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ-000325.pdf 11/06/2019 Изтегли
вatreshni_pravila_зоп-00569.pdf 11/06/2019 Изтегли
вatreshni_pravila_profil_na_kupuvacha-00591.pdf 11/06/2019 Изтегли

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+