Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


История

ДЕТСКА ГРАДИНА № 10 "КАРАМФИЛЧЕ" ( Целодневна детска градина № 28 „ Карамфилче “) е построена в район Приморски, квартал Левски (т. нар. Цветен квартал ) в град Варна през 1972г.

На север територията на детската градина граничи с жилищни домове, на изток – с ул. Карамфил , на юг с ул. Люляк, на запад граница е открития градски канал, наречен Франга дере .

Детска градина № 28 „ Карамфилче “ е открита на 25.12.1972г., сградният фонд е от дървени бараки, в които се помещават 4 групи, медицински кабинет, офиси на Директор и ЗАТС. Първият директор на детската градина е Маринка Тошева. Обхванати са децата на квартала. Поради построяването на голям брой жилищни блокове на ул. Карамфил и ул. Роза, в началото на седемдесетте години и настаняването в тях на млади семейства с малки деца, се появява остра необходимост от места в детската градина. Започва строителство по разширението на детската градина. На 16.12.1975г. официално е открит централният корпус на детската градина – масивна сграда на два етажа, където се помещават 4 групи. В сградата е преместена и администрацията, а на нейно мястото в бараките е открита още една група. Заедно с филиала на ул. Карамфил групите стават 10. За кратък период от време към ЦДГ № 28 има още две групи, във филиал на ул. Подвис. През 1980г. тези две групи са прехвърлени към ОДЗ № 14. След четири години се налага закриването на филиала намиращ се на ул. Карамфил .
      До 1997г. в ЦДГ № 28 „ Карамфилче “ функционират 9 групи със средна посещаемост 150 деца. Общата тенденция за цялата страна – спада на раждаемостта и емиграцията оказват негативно влияние върху броя на децата в детската градина. През месец септември 1997г. се извърши съкращаването на две групи. След три години, в следствие увеличаване броя на децата, се разкри една група.
     Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и на основание Заповед № 2659/27.07.2016 г., на кмета на град Варна, считано от 01.08.2016 г. Целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" стана Детска градина № 10 "Карамфилче."
      Към настоящият момент /2016 г./ в ДГ № 10 „ Карамфилче “ функционират 8 групи – по две за всяка възрастова група на децата от 3 до 6 години. В детската градина са обхванати 230 деца от предучилищна възраст. За възпитанието и обучението на децата полага грижи квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Децата от детската градина получават отлична подготовка за училище и за живота.
На 10.09.2018 г. бе направена първата копка, за построяване на масивна сграда, на мястото на двете 45 годишни бараки. Строителството продължи около 2 години и на 11.06.2020 г. открихме новия корпус на ДГ №10 Карамфилче". Отново функционират 8 групи.


сaobshtenie_smyana_sarvar.pdf-00746.pdf 10/10/2019 Изтегли


градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+