ЦДГ 28 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Екип

                          ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Състои се от 1 директор, 1 зам.-директор, 8 старши учители и 9 учители

                          НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Състои се от 9 пом.- възпитатели

                           АДМИНИСТРАЦИЯ
Състои се от 1 счетоводител и 1 Завеждащ административна служба

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+