Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Викторина "Аз обичам България"-2020 г.

     В изпълнение на целите от образователно направление Околен свят, ядро „Културни и национални ценности“, децата от  ДГ №10 „Карамфилче“ и тази година честваха Националния ни празник с викторината „Аз обичам България“.  Запознаваме децата с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност. Благодарим на родителите за съпричастността и активното участие.


градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+