Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Посещение в Народна астрономическа обсерватория и планетариум “ Н. Коперник”

 "Формиране на  условия за придобиване на съвкупност от компетентностизнания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.” – част от Мисията на ДГ №10 “Карамфилче”, Варна.
градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+