Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Международен ден на Черно море - 31.10.2023

 Международният ден на Черно море е обявен на 31 октомври 1996 г. в Истанбул, по време на срещата на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Целта е да се повиши осведомеността на международната общност за необходимостта от регионално сътрудничество за опазването на Черно море.

     Черно море има по-бедно биоразнообразие в сравнение с другите морета заради ниската соленост, студените води, както и заради бедното съдържание на кислород поради голямото количество сероводород. Въпреки това, тук се срещат близо 3700 вида морски организми, повечето от които са безгръбначни и растения. Имаме 170 вида риби, четири вида бозайници и 175 вида морски гъби,

      Черно море е затворено море с голям водосборен басейн, "което прави естествената му среда и екосистемите му силно уязвими".

     Обогатяване на морските води с неорганични торове, свръхулов на морски организми, унищожаване на морското дъно в резултат от строителни дейности и дънно тралиране, привнасянето на чужди за Черно море видове растения и животни са сред предизвикателствата пред биоразнообразието и морската екосистема, както и промяната в климата и въздействията в резултат от човешката дейност.

      16 милиона души от 6 държави днес празнуват – това са хората, които живеят по крайбрежието на Черно море.

   Да опазим нашето море чисто!!!градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+