ЦДГ 28 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Иновативна практика "Родителят-учител за един ден"

  ЦЕЛ:

1.Привличане на родителите като партньори в процеса  на възпитание,социализация и обучение на децата.

2. Сътрудничество и взаимодействие между  участниците в предучилищното  образование.   градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+