Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


"Ден на розовата фанелка"- 2022 г.

          За пореден път децата от ДГ №10 „Карамфилче” отбелязват международния ден за борба с тормоза в училище –„ Ден на розовата фанелка“. Мотото тази година е „Доброто е във всеки“. Децата трябва да повярват, че доброто е във всеки от нас и е важно да си толерантен – отзивчив, търпелив, искрен, добронамерен и отворен към всички. Децата се нуждаят от подкрепа, за да изживеят детството си с приятелство, а не с насилие. Да се замислят преди да нагрубят, обидят или причинят болка някому.          Участието на децата е част от плана за превенция на агресията в детската градина. Чрез реализиране на политики за преодоляване на прояви на насилие и агресия на или над децата от предучилищна възраст и ангажиране на родителската общност,  утвърждаваме  позитивни модели на поведение в дух на толерантност.


градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+