Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Ден на отворените врати - 2019 г.

 Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. За поредна година родителите влязоха в групите и не само наблюдаваха педагогическия процес, но и активно се включиха в провеждането на ситуациите за деня. Благодарим за доверието!

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+