Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


"Летище"

      С активното съдействие на родители, децата от четвърта А група посетиха Летище, Варна- Терминал "пристигащи" и "заминаващи" и Пожарната служба. Сътрудничеството и взаимодействието между детската градина и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене.

    Чрез образователното направление „Околен свят” се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда / разпознаване професии от различни области и тяхното значение за живота на хората/, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване  като предпоставки за готовността за училище. Когато и партнирането на учителите е изградено върху емоционалните отношения с децата, то носи позитивно настроение и искрената радост от съвместната дейност.градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+